Klasse theater

in co-creatie naar een nieuwe vorm van cultuur educatie

Het Project

DE STILTE

Hoe vergroot je de draagkracht van danseducatie? Hoe kunnen we leerkrachten, directeuren en ouders hierin beter bereiken?


KWATTA

Hoe gaan we meer in gesprek met leerkrachten? Hoe bieden wij waarde met educatieve activiteiten?


HOLLAND OPERA

Hoe zorgen we ervoor dat er meer gezongen wordt in de klas? Op een manier die aansluit op de stof die toch al geleerd moet worden?HET LAAGLAND

Hoe ziet een cultuureducatieve activiteit eruit, waarbij de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden centraal staan? Kunnen we deze activiteit los van een voorstelling aanbieden?


HET HOUTEN HUIS

Hoe kunnen we in co-creatie met leerkrachten een product ontwikkelen waardoor cultuureducatie een structureel onderdeel is op de basisschool?


CULTUURONTWERP

Hoe ziet het ontwikkelproces van de 5 gezelschappen eruit, met daarbij centraal de co-creatie met het onderwijs en de onderlinge uitwisseling en het eren van elkaar?

Wat we deden

Het project Klasse Theater verliep volgens de methode van CultuurOntwerp. Het project, dat liep van januari 2015 tot en met het najaar van 2016, was ingedeeld in drie fasen.

Inzicht en idee

Fase 1 | INZICHT & IDEE ONTWIKKELING


Prototyping

Fase 2 | PROTOTYPING & PROOF OF CONCEPT

In deze maanden zijn we bezig met prototypen: het uitproberen van het idee of een deel van het idee. Daarvoor maakten we eerst een goede beschrijving of visualisatie van het idee dat het gezelschap gekozen heeft om door te ontwikkelen.
Hoe werkt het idee? Wat gebeurt er? Bij wie en waar?

Deze ideeën zijn voorgelegd aan betrokkenen. Holland Opera maakte bijvoorbeeld een mooi storyboard voor Tafelmuziek in de klas en legde dit voor aan docenten en leraren en studenten van de Pabo.

Vervolgens stonden we stil bij de vraag welk deel van het idee we willen uitproberen: prototypen. Welke vragen moet Het Houten Huisje bevatten om een ander gesprek te voeren in de klas?  Reageren docenten in de koffiekamer op een zwart doosje? Hoe moet tafelmuziek klinken en moet er ook beeld bij, bijvoorbeeld voor op het digiboard? Welke inhoud moet er in de lesbrief nieuwe stijl staan en in welke vorm gepresenteerd? Hoe geef je een educatieve les vorm die niet gekoppeld is aan een voorstelling, maar toch duidelijk afkomstig is van een theatergezelschap?

Elk gezelschap doorliep dezelfde stappen, maar de ontwikkeling vond plaats in eigen tempo en in de eigen omgeving. Tussendoor werden de ervaringen weer aan elkaar gedeeld en feedback uitgewisseld tijdens bijeenkomsten met alle vijf gezelschappen.

Nieuw is dat we tijdens deze gezamenlijke bijeenkomsten om de beurt een workshop geven aan elkaar. Zo zongen we met Niek en deden we een improvisatiespel met Thekla. Hilarisch, energiek en een goede manier om elkaar beter te leren kennen!

Het Houten Huis prototype


Storyboard Tafelmuziek


De zwarte doos


Bij het prototypen testen we drie aspecten:

implementatie: wat doe het idee, hoe werkt het? (inhoud)
look & feel: hoe ziet het eruit (vorm)
rol: de functie die het idee heeft, de rol die het speelt in het leven van de betrokkenen.

Tafels leren door te zingen
Holland Opera ontwikkelde een proeflied met beeld op karton, wat door kinderen uit groep 4 van de Vuurvogel werd getest. Uitkomsten waren positief en helder: lied mag makkelijker en groep 5 is een betere doelgroep omdat daar de tafels echt geautomatiseerd worden.
Uitgever Blink en Holland Opera bekijken of ze Tafelmuziek binnen de methode Kazoo (een digitale lesmethode voor muziekonderwijs) kunnen opnemen dus directe toepasbaarheid. Holland Opera testte in april en mei het nieuwe lied op bestaande operamelodieën en maakte een proeffilmpje. Samen met docenten bekeken ze de integratie met het digibord en pasten ze de teksten aan.

Koffiekamer en Docentenavond: wat werkt?
Dat het goed is om meerdere ideeën uit te proberen werd duidelijk bij Kwatta. Het zwarte doosje dat in de koffiekamer werd gelegd bleek helemaal niet te werken. De docent werd er niet door uitgedaagd. Maar de Docentenavond was wel een groot succes. Na drie prototypesessies op verschillende locaties en met variaties in het programma was het nu klaar om te worden gezet in een Proof of Concept.
In de komende maanden wordt een draaiboek opgesteld en beschrijvingen gemaakt, waarna ze het nogmaals zullen testen. En dan is het klaar om volgend seizoen echt mee aan de slag te gaan.

Berichten voor en na het programma
De lesbrief, de brief voor de ouders en de opdracht voor de leerlingen verbeteren. De Stilte wilde in de communicatie rond de voorstelling meer brengen. Daarvoor zijn ze inspiratie gaan opdoen en hebben ze de eerste prototypes getest. Maar niet voordat gemeten werd hoe de huidige lesbrief ontvangen werd.
Zo’n meting maakt dat je beter kunt bepalen hoe het effect van je veranderingen zijn. Waardoor je niet interpreteert, maar weet of je doel bereikt wordt. Ze gaan in de komende maanden verder met dit onderzoek: waar verbetering en vernieuwing de communicatie met belanghebbenden goed ondersteunt.

Een straat vol ideeën
Huisjes in de klas, zeven heeft het Houten Huis daarvan ontwikkeld. Drie letterbakhuisjes, vier wat grotere varianten in samenwerking met vier kunstenaars nadat het eerste huisje getest was en enthousiast ontvangen werd in de klas.
Het idee achter het Huisje is om een instrument in de klas te hebben om te prikkelen en uit te dagen. De docent kan het huisje vol vragen en opdrachten gebruiken om onderwerpen te bespreken. Hoe de zeven huizen het doen in de klas wordt in april en mei bekeken door observaties in de klas, het bevragen van de docent die ook een dagboek bijhoudt.
Na dit prototypen zal een keuze gemaakt worden voor een bepaald huisje of een combinatie van huisjes. Deze worden beschreven in een Proof of Concept. Dan wordt dit Huis in het seizoen 2016/2017 verder ontwikkeld.

Van buiten naar binnen
Veel ideeën maakt het kiezen en uitwerken soms lastig. Dat overkwam Het Laagland. Toch is het gelukt met Expeditie Binnenwereld, een reis van kinderen uit groep 5 en 6 om vanuit de eigenheid en eigenwaarde zich te verhouden met hun omgeving. Hiervoor werken ze letterlijk van buiten naar binnen want beginnen met hun eigen lijf. Stakeholders in de vorm van leraren en kinderen reageerden goed op de ideeën.
De opdracht en uitdaging voor Het Laagland is nu dit plan Expeditie Binnenwereld concreet te maken en om te zetten in een prototype. Het daarna weer te testen en de feedback goed te verwerken. Dan sluiten ze in juni deze fase af met een Proof of Concept. Daarna nemen ze de beslissing om het verder te testen of al dan niet mee te nemen in hun aanbod.

Kaarten het Houten Huis


Bijeenkomst in mei


Storyboard Laagland

Proefdraaien en productie

Fase 3 | Proefdraaien & PRODUCTIE


In deze fase volgden de gezelschappen ieder het eigen ritme van het ontwikkelproces. Sommige gezelschappen testten hun bewezen concepten (proof of concepts) door de activiteit in zijn geheel uit te proberen. Anderen scherpten het concept aan door nog enkele te prototypes te testen.
‘Het Houten Huis in de klas’ ging langs bij 18 klassen. Het ‘huis’ is een mooie boom geworden, waar de kaarten bij horen.
Lees hoe Karlijn van het Houten Huis het project heeft ervaren.
Kwatta organiseerde nogmaals de Docentenavond, waarbij veel aandacht was voor het voeren van reflecterende gesprekken met kinderen. Best ingewikkeld, met name over ‘zware’ onderwerpen zoals die in de voorstelling behandeld worden.
Holland Opera liet twee klassen proeven van de Tafelmuziek. De kinderen die tot dan toe weinig ervaring hadden muziek in de klas reageerden nog enthousiaster dan de klas met meer ervaring!
Het Laagland testte twee workshops die onderdeel zijn van Expeditie Binnenland. Best pittig, want het waren geen ‘makkelijke’ klassen, maar zeker zeer leerzaam.
De Stilte testte tijdens, voor en na een aantal danslessen of de brief aan de ouders het doel bereikte. Ook werd het geleerde over nieuwe onderwijsmethoden toegepast in de nieuw ontwikkelde lesbrief voor de docenten. Daarnaast werden posters met foto’s van de dansjuffen van de Stilte opgehangen, om de herkenbaarheid te vergroten.

Bekijken en presenteren
In het najaar van 2016 is bij elk gezelschap gefilmd door Rutger Vos en Pieter Wackers. Dit heeft geresulteerd in een film van het project en korte filmpjes per gezelschap. Die bekijk je hier.
Op 6 december 2017 is een presentatie gehouden over Klasse Theater in een bomvol lokaal tijdens de Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit.

Expeditie Binnenland

Docentenavond nieuwe versie Kwatta


Op een geslaagd project

Wie we zijn

initiatiefnemers | Projectorganisatie | partners en fondsen

initiatiefnemers


De vijf jeugdgezelschappen werkten eerder samen in het project Klasse Theater Uitjes. We speelden voorstellingen in elkaars theater en bereikten daarmee duizenden kinderen in de verschillende regio’s in Nederland. We keken letterlijk bij elkaar in de keuken en leerden veel van elkaar. Zo raakten we ook in gesprek over educatie en de gedeelde passie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. De constatering was echter dat de praktijk van jeugdgezelschappen niet altijd aansluit bij die van de scholen. Ondanks onze passie en jarenlange ervaring. Succesvolle educatieve activiteiten zijn vaak maatwerk en zeer arbeidsintensief. We bereikten daardoor minder kinderen dan we wilden.

Tegelijkertijd wilden we interessante ontwikkelingen in het onderwijs zoals 21e eeuwse vaardigheden integreren in onze cultuureducatie. Om die redenen wilden we een nieuwe vorm van cultuureducatie ontwikkelen. Één of meerdere vormen die een antwoorden zijn op de gestelde vragen. Cultuureducatieve activiteiten of producten die we na afloop van het project konden inzetten in de praktijk van alledag. Dit was dan ook het doel van het project Klasse Theater. De resultaten ziet u hier.

projectorganisatie

Van elk gezelschap is een ontwerpteam van minimaal drie medewerkers betrokken bij Klasse Theater. De stuurgroep bestaat uit een directielid van elk gezelschap en is verantwoordelijk voor organisatie, financiën, inhoudelijke ontwikkeling en communicatie.
Stuurgroep en ontwerpteams zijn begeleid door CultuurOntwerp.

 

Ontwerpteams
Het Houten Huis Karlijn Benthem, Mariette Berbee, Inez de Bruijn, David van Griethuysen, Sara Scholten
Holland Opera Hedwich Hoetink, Nynke Hoogland, Niek Idelenburg, Joke Veenstra
Het Laagland Mare de Groot/Simone Mager, Lotte Lohrengel, Hanneke Schoenmaeckers, Mirjam Stam
De Stilte Jan Baanstra, Marinka Korff, Luydgarde Rijnen-Huiskamp, Jack Timmermans
Kwatta Neeltje van Camp, Gerda van de Kamp, Thekla Wildekamp, Marijke Westerveen
Stuurgroep
David van Griethuysen zakelijk leider Het Houten Huis
Niek Idelenburg artistiek leider Holland Opera
Mare de Groot/Simone Mager zakelijk directeur Het Laagland
Jan Baanstra zakelijk leider De Stilte
Gerda van de Kamp zakelijk leider Kwatta
Begeleiding
Anne-Marie Kremer directeur CultuurOntwerp
was verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van het project en de procesbegeleiding.

partners en fondsen

Elk ontwerpteam werkt met partners uit de eigen regio.

Holland Opera OBS de Magneet Amersfoort
OBS De Vuurvogel
Het Laagland Basisschool De Kingbeek Grevenbicht
Basisschool De Kring Genhout
IKC De Triviant Meers
Resy van Leeuwen Stichting Kindante
Lia Weeda OBS De Duizendpoot
Maurice van Straten De Nieuwste Pabo
Natasja Wolfs Kaleidoscoop Maastricht
Petra Stevens Parkstad Limburg Theaters
MegaLab SIEN Kindante
Geertje Caris SIEN
De Stilte BS de Klokkebei Ulvenhout Susanne Driedijk,
NBS de Burgst Breda
BS de Liniedoorn Breda
BS de Fontein Breda
BS de Weerijs Breda
Kunstbalie Noord-Brabant
Cultuurwinkel Breda
Kwatta Anja Fasen Cultuurwijzer Apeldoorn
Kunstbedrijf Arnhem Jan Hesseling
Stichting Essentius Etten
Cultuurmij Oost Arnhem
Het Houten Huis Borgmanschool Groningen
dr.Bekenkamschool Groningen
CMKGroningen

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Fonds voor Cultuurparticpatie en Fonds 21. img-fonds-voor-cultuurimg-fonds-21

Inspiratie & Informatie

Op deze pagina geen uitputtend overzicht. Wel inspirerende voorbeelden, theoretische verdieping en interessante artikelen, blogs en video’s die we graag delen. Over cultuureducatie, over ontwikkelingen in het onderwijs en wat ons verder verrast en verrijkt. Als jij een tip hebt voor ons, horen we dat graag!Contact

CONTACT INFORMATIE

Vragen?
Bel Niek Idelenburg op 033-2020920
of stuur een mail naar niek@hollandopera.nl

Adresgegevens initiatiefnemers

Het Laagland
Mgr. Claessenstraat 2
6131 AJ Sittard
046-4007273
Contactpersoon: Mirjam Stam

De Stilte
Markendaalseweg 75A
4811 KB Breda
076-5138125
Contactpersoon: Jan Baanstra

Theatergroep Kwatta
Daalseweg 262
6523 CD Nijmegen
024-3600588
Contactpersoon: Gerda van de Kamp

Holland Opera
Soesterweg 330
3812 BH Amersfoort
033-2020920
Contactpersoon: Niek Idelenburg

Het Houten Huis
Stationsplein 3
9726 AE Groningen
050 7370250
Contactpersoon: David van Griethuysen

CultuurOntwerp
M.J.E. Lippitsstraat 3
1022 KC Amsterdam
06-27012154
Contactpersoon: Anne-Marie Kremer